Vilkår for returnering af varer

Returvarer og garanti

Fortrydelsesret. Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret når du handler online. Fotrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.
Hos os får alle private kunder 30 dages returfrist ved fortrydelse. Du behøver ikke forudgående at informere om fortrydelse. Du skal blot sende varen retur, eller indlevere den i én af vore butikker, sammen med din fortrydelsesinformation (se returvareblanket nedenfor), senest 30 dage efter du har modtaget varen.
Hvis du har købt flere varer på én online ordre, da må du gerne blot sende én eller nogle varer retur. Bemærk dog, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.
Ved køb i vore fysiske butikker får du ligeledes 30 dages fortrydelsesret, dog ikke på varer som koster under kr. 40,- inkl. moms. Afklippede varer (ledninger, LED strips og andre metervarer), købt i fysisk butik, tages ikke retur. Plomberede varer tages kun retur hvis plomberingen er ubrudt.
Ved fortrydelse forudsætter tilbagebetaling af det fulde varebeløb, at du returnerer varen komplet og i samme gensalgbare stand som ved modtagelse. Bemærk, at varens salgsemballage oftest er en væsentlig bestanddel af varen og derfor ligeledes skal være intakt. I det tilfælde at vi konstaterer værdiforringende skader på returvaren eller varens salgsemballage, da vil dette medføre et nedslag i det tilbagebetalte beløb svarende til værdiforringelsen.
Ved fortrydelse må du selv betale for returforsendelse og tydeligt anføre at varen(e) returneres på grund af 'fortrydelse'.
Ved kort-betalt køb tilbagefører vi det krediterede beløb til din kort-konto. Ved andre betalingsmåder vil der henstå et tilgodebeløb på din kundekonto, som du frit kan vælge at få udbetalt, overført til din bankkonto, eller bruge til køb af andre varer.
Erhvervskunder har ikke fortrydelsesret. Vi kan dog kontaktes med henblik på indgåelses af aftale om returnering. Vores alm. krediteringsgebyr er 10% af fakturabeløbet.

Annullering af køb efter fakturering men før modtagelse. Har du valgt gebyrfri afhentning i en af vores fysiske butikker, og annullerer købet uden at have afhentet varen, da krediterer vi varebeløbet med fradrag af de reelle omkostninger vi vil have i forbindelse med at sende varen tilbage til vores centrallagerlager (typisk kr. 25,- inkl moms). Hvis du vælger at annullere købet, ved at nægte modtagelse eller ikke afhente i GLS pakkeshop, da fratrækkes de reelle omkostninger, som vi vil have i forbindelse med GLS returforsendelsen (typisk kr 55,- inkl. moms).

Returnering af varer. Returvarer skal sendes/indleveres til Helmholt Elektronik A/S, Farvervej 2-4, 7600 Struer, Att. 'Service'. Alternativt kan du også indlevere returvaren hos din lokale ELEXTRA.dk butik, som gerne indsender den til vores serviceafdeling for dig. Når du indsender/indleverer returvarer skal der altid medfølge en udfyldt returvareblanket. Du kan åbne, udfylde og udskrive returvareblanketten via nedenstående link:

Returvareblanket

ELEXTRA.dk dækker ikke returforsendelsesomkostninger. med mindre at der er tale om fejlleverede varer eller garanti. Men du kan bestille en GLS ShopReturn forsendelsesblanket til reduceret pris (kr. 45 inkl. moms) via følgende link:

GLS ShopReturn

GLS vil efterfølgende sende en addresselabel via e-mail, som du kan printe og sætte på returpakken. Bemærk, at denne addresselabel skal bestilles på en separat ordre. Du må ikke bestille andre varer på samme ordre. Du kan sende op til 20 kg. på én GLS ShopReturn addresselabel. Returpakken kan indleveres i din lokale GLS pakkeshop. Husk altid at gemme postkvittering som dokumentation for, at du har indsendt varen.

Garanti og reklamation. På alle produkter ydes der 24 måneders reklamationsret ifølge dansk købelov. Med mindre at der er oplyst en særskilt producentgaranti, som stiller dig bedre end reklamationsretten (på varens emballage eller på vores produktside), er det således købelovens reklamationsret som er gældende, og du kan da enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du som forbruger reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
Ønsker du at reklamere over en vare, så kontakt os på salg@elextra.dk eller tlf.: 9684 0619 så vil vi hjælpe dig med at finde en løsning på returforsendelse.
Er reklamationen berettiget, da refunderer vi dine rimelige returforsendelsesudgifter jf. vores anvisning - Returnering af varer - ovenfor. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage og med en detaljeret beskrivelse af problemet.
Hvis vores serviceværksted, ved modtagelse konstaterer, at reklamationsvaren ikke er defekt, eller at defekten skyldes betjeningsfejl, modifikationer eller misbrug fra brugerens side, da forbeholder vi os ret til at opkræve et servicegebyr på op til kr. 250,- inkl. moms for tilbagelevering. Ønskes varen imidlertid ikke tilbageleveret, da bortfalder gebyret.

Fejlleverede varer. Har du modtaget en anden vare end den bestilte, da bør du informere os om fejllevering hurtigst muligt og meget gerne senest den efterfølgende hverdag. Kontakt os på salg@elextra.dk eller tlf.: 9684 0619 så vi kan være behjælpelige med at anvise returfragten.
Vi ombytter og sender naturligvis en ny vare til dig med det samme vi har modtaget den returnerede vare. Som hjælp til vores returafdeling bedes du medsende udfyldt returvareblanket (se ovenfor). Ved mangelfuld leverance skal vi ligeledes kontaktes senest den efterfølgende hverdag.

Reparationsservice. Varer som ikke er omfattet af garanti repareres efter din accept af reparationstilbud. Ønsker du ikke den indsendte vare repareret til vores reparationstilbudspris, da kan den returneres imod et standard servicegebyr på op til kr. 250,- inkl. moms. Kan vores teknikker ikke finde fejl på en indsendt vare, sendes varen ligeledes retur mod et gebyr på op til 250,- inkl. moms. Velleman kits og Minikits repareres uden forudgående tilbud til en fast pris på kr. 125,- plus 25% af byggesættets vejl. udsalgspris.