[ Luk vindue ]  [ Udskriv ]

IP rating (IP kode)

IP rating eller IP koden er en international standard (IEC 60529) for klassificering af elektroniske produkters grad af beskyttelse mod skadelig indtrængning af faste partikler (f.eks. støv) og væsker.

Koden består af to bogstaver (IP) - en forkortelse for "Ingress Protection" - efterfulgt af to cifre. Det første ciffer angiver graden af beskyttelse imod faste partikler og det andet graden af vandtæthed, jævnfør nedenstående standardtabel.

Første ciffer (Beskyttelse imod faste partikler) Definition Andet ciffer (Beskyttelse imod væsker) Definition
0 Ingen beskyttelse 0 Ingen beskyttelse
1 Beskyttet mod partikler større end 50mm (f.eks.håndberøring) 1 Beskyttet mod lodret faldende vanddråber (dryppende vand)
2 Beskyttet mod partikler over 12mm (f.eks. en fingerberøring) 2 Beskyttet mod vandindtrængning fra direkte vanddråber op til 15o fra lodret (let og stille regn)
3 Beskyttet mod partikler over 2,5mm (f.eks. større værktøj og kabler) 3 Beskyttet mod direkte vandstråler op til 60o fra lodret (moderat regn og sprøjt).
4 Beskyttet mod partikler over 1mm (mindre værktøj og ledninger) 4 Beskyttet mod vandindtrængning ved vandstråler fra alle retninger (normalt regntæt)
5 Beskyttet mod begrænset indtrængning af støv 5 Beskyttet mod vandindtrængning ved lavtryks-spuling fra alle retninger (helt regntæt)
6 Totalt beskyttet mod indtrængning af støv 6 Beskyttet mod vandindtrængning ved højttryks-spuling og kraftige bølgesprøjt
    7 Beskyttet mod vandindtrængning, nedsænket i vand ned til 1m dybde, ved test i 30 minuter (vandtæt)
    8 Beskyttet mod vandindtrængning, nedsænket i dybt vand i længere tid (maks. dybde skal angives af producenten).

Denne standard tilstræber at give købere og brugere en mere detaljeret og entydig information end alm. marketingtermer som f.eks. "weatherproof" og "waterproof".

.